Day: September 4, 2016

พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้ด้วยการตลาดออนไลน์

สินค้าและผลิตภัณฑ์จำเป็นจะต้องมีการคิด วิเคราะห์ และการออกแบบเพื่อให้สามารถตีตลาดได้ จะต้องควบคุมฐานลูกค้าหลักและสามารถขยับเข้าสู่ฐานลูกค้าย่อยให้ได้ในระยะที่สมควร แต่เมื่อผู้ผลิตได้ผลิตสินค้าหรือผลิคัณฑ์ขึ้นมานั้นมักเข้าใจว่าการตลาดที่ดีควรโฟกัสที่ตัวสินค้าเพียงอย่างเดียวและใช้งบประมาณในการโปรโมททั้งโฆษณา วิทยุ หรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆก็น่าจะเพียงพอ เมื่อมองเห็นแนวทางในการพัฒนาสินค้าจากการรวบรวมข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นรูปแบบในการดำเนินชีวิต การใช้จ่ายต่างๆ ไลฟ์สไตล์ของฐานลูกค้า ซึ่งถือว่าเป็นกุญแจสำคัญในด้านของการตลาด แต่ในปัจจุบันได้มีฐานลูกค้าใหม่เกิดขึ้น และกว้างขวางขนาดใหญ่ทั่วโลก แต่จะทำอย่างไรให้สินค้าของเราเข้าไปอยู่ในความต้องการ เป็นที่ร้จัก และมั่นใจของคนหรือผูบริโภคทั่วทั้งโลกได้ แต่การตลาดออนไลน์หรือ SEO นั้นสามารถช่วยคุณได้อย่างไม่ยากเย็น เพราะสื่อออนไลน์ในปัจจุบันนั้นไปไวมากอีกทั้งยังมีการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องไม่สิ้นสุด จำนวนของผู้ใช้งานสื่อออนไลน์บนโลกของเรามีมากถึง 80% ของจำนวนประขากรทั้งหมด ฉะนั้นหากเรามีวิสัยทัศหรือแผนการตลาดออนไลน์รองรับไว้จะช่วยส่งผลให้สินค้าเติบโตอย่างก้าวกระโดด เป็นที่รู้จักมายิ่งขึ้น และยังช่วยให้องค์กรหรือผู้ผลิตสามารถติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนความต้องการของผู้บริโภค ว่าชอบหรือไม่ชอบ สินค้าในรูปแบบใด เพื่อจะได้พัฒนาและปรับปรุงในส่วนต่อไป จากแตก่อนี่เราต้องพัฒนาสินค้าจากการเก็บข้อมูลทั่วไป แต่ฐานลูกค้าบนโลกออนไลน์กลับเติมโตได้ไวและน่าสนใจมากยิ่งกว่า ฉะนั้นจึงไม่ควรออกข้ามการทำการตลาดออนไลน์เป็นอย่างยิ่ง