Month: November 2016

ทำการตลาดออนไลน์ผ่านบทความคุณภาพ

วิธีการทำการตลาดนั้นสามารถทำได้ด้วยกันหลายวิธีไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ การจัดโปรโมชั่น ประชาสัมพันธ์ผ่านทางโทรทัศน์และวิทยุ ซึ่งวิธีการตลาดแบบนี้ดูจะได้รับความนิยมเป็นหลักอยู่แล้วแต่เมื่อเกิดการตลาดแบบใหม่ที่สามารถทำให้องค์กรหรือสินค้าของคุณพัฒนาจนเป็นที่รู้จักอย่างก้าวกระโดดนั้นคือการตลาดออนไลน์ การตลาดออนไลน์ คือการโปรโมทสินค้าหรือองค์กรให้ผู้คนทั่วโลกได้รู้จักผ่านทางโลกออนไลน์หรืออินเตอร์เน็ตนั่นเอง วิธีการที่จะช่วยให้การตลาดออนไลน์เติบโตนั้นหลักๆเราจะต้องสร้างความเป็นหนึ่งในอันดับของการค้นหาจาก Search Engine ทั่วๆไปไม่ว่าจะเป็น yahoo, Google หรือ Bing โดย Search Engine เหล่านี้จะทำหน้าที่ดึงข้อมูลจากสิ่งที่อยู่ภายในเว็บไซต์ของเราเพราะเมื่อผู้ใช้ทำการค้นหาคำที่เขาต้องการไม่ว่าจะเรื่อง สุขภาพ ความรัก อาหาร หรือความรู้ทั่วไปต่างๆ ผู้พัฒนาการตลาดออนไลน์หรือ SEO ปัจจุบันจึงหันมาใช้บทความเรื่องความรู้ในหมวดต่างๆเพื่อใช้ในการสร้างความสำพันธ์กับ Search Engine จนสามารถเรียกอันดับให้กับเว็บไซต์ให้เป็นที่สนใจกับผู้ใช้งานทั่วโลกได้ ซึ่งบทความที่มีคุณภาพประกอบไปด้วยเนื้อหาและใจความหลักที่ดี เข้าใจง่าย ครบถ้วน บทความควรสร้างตาม Keyword ที่ดี และที่สำคัญต้องมีความแตกต่างจากบทความอื่นๆไม่ควรซ้ำหรือคัดลอกกันมา เพิ่มตัวหน้าใน keyword สำคัญและใส่… Read More