Month: January 2018

ประเภทของบทความที่รักความนิยมมากที่สด

บทความ ถือว่าเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการทำงานด้าน SEO ได้เป็นอย่างดี บทควาที่จะนำมาใช้เพื่อสร้างอันดับของเว็บไซต์บน Search Engine นั้นจะต้องมีความสัมพันธ์ทงด้านหัวข้อ ซึ่งต้องมีขอมูลและเนื้อหาที่ได้รับความสนใจในเรื่องนั้นๆ บทความจะต้องประกอบไปด้วย keyword ที่น่าสนใจ อ่านและสามารถทำความเข้าใจได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้นยังต้องมีสร้างจุดที่สามารถใส่ description เพื่อทำการเพิ่มความสามารถให้กับบทความเช่นเพิ่มส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นการย่อหน้า เน้นคำด้วยตัวหนา ตัวเอียง การขีดเส้นใต้ และการเลือกใช้คำที่เป็นประโยนช์ในการค้นหา ซึ่งบทความจะมีความแตกต่างในเรื่องของหัวข้อของผู้เขียนและนักพัฒนา SEO ที่จำเป็นจำต้องร่วมมือกันสร้างสรรค์บทความที่ดี เป็นประโยชนและสามารถถูกใช้เพื่อสร้างอันดับที่ดีบน Search Engine ได้จริง ซซึ่งหัวข้อที่เราจะได้เห็นกันบ่อยที่สุดคือ บทความด้านสุขภาพ หัวข้อนี้จะถูกใช้เขียนบทความกันมากเนื่องจากผู้ใช้อินเตอร์เน็ตมักจะต้องการความรู้เรื่องสุขภาพ อาหารการกินเป็นหลัก ด้วยรูปแบบของบทความที่สามารถมรรค์ได้อย่างหลากหลาย ทั้งในเรื่องของการให้ความรู้ การแก้ปัญหา การถามตอบปัญหาเฉพาะบุคคลได้ หัวข้อสินค้า หัวข้อนี้จะเน้ฯไปถึงการแนะนำสินค้า วิธีใช้… Read More

พฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคออนไลน์

เมื่อก่อนหากเราต้งการซื้อสินค้า หาข้อมูล หรือเสพข่าวต่างๆผ่านทางสื่อทั่วไปไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ หนังสือ โทรทัศน์ วิทยุ ใบปลิวและบิลบอร์ดโฆษณาตามจุดต่างๆทั่วไป ในตอนนั้นถือว่าเป็นการตลาดที่ทรงอิทธิมากที่สุดโดยเฉพาะสื่อโทรทัศน์ที่ไม่ว่าจะเป็นข่าว สินค้าต่างๆ หรือโฆษณาองค์กรล้วนแต่ต้องพึ่งพาสื่อเหล่านี้ทั้งนั้น แต่เมื่อโลกได้รู้จักกับอินเตอร์เน็ตการตลาดจึงได้เปลี่ยนไป อินเตอร์เน็ตในยุคปัจจุบันถือว่าเป็นปัจจุบัยหลักในการทำงาน การหาข้อมูล การมองหาสินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภคแทนกานออกจากบ้านเพื่อไปตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ ด้วยความหลากหลายและสามารถในเข้าใช้บนเว็บไซต์ซึ่งผู้ใช้สามารถตรวจสอบสินค้า ข้อมูลขององค์กรที่ผลิตและศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมได้อย่างไม่จำกัด พฤติกรรมของผู้ใช้อินเตอร์นั้นถือว่ามีความสำคัญกับวงการการตลาดเป็นอย่างยิ่ง ทำให้เกิดการเปล่ยนแปลงรูปแบบของสื่อการตลาดยุคใหม่ที่หันมาใช้เว็บไซต์เพื่อช่วยในการโปรโมทสินค้า องค์กรหรือแม้แต่การเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ที่คุณต้องการ ในยุคออนไลน์นี้เราจึงจะได้เห็นสื่อการตลาดในแบบแปลกๆไม่ว่าจะเป็นคลิปวิดิโอที่มีการออกแบบให้ดูน่าสนใจและน่าจดจำมากยิ่งขึ้น รูปแบบของเว็บไซต์ที่มีความสวยงาม รูปแบบฟังก์ชั่นของเว็บไซต์ที่ได้ใส่เอาไว้ เราจึงได้เห็นการแข่งขันทางการตลาดออนไลน์เพื่อแย่งความเป็นอันดับหน่งในโลกออนไลน์ ผู้บรืโภคจะมองหาส่งที่เป็นอันดับต้นๆและความนิยมที่เป็นสากลมากกว่าเว็บไซต์หรือลิตภัณ์ทั่วๆไป ฉะนั้นองค์กรหรือผู้พัฒนาเว็บไซต์จังพยายามพัฒนาให้สินค้าและเว็บไซต์ของตนเองให้ได้รับความน่าเชื่อถือจาก Search Engine เพื่อให้เว็บไซต์และข้อมูลของตนเองขึ้นไปเป็นอันดับต้นๆได้