Day: January 14, 2018

พฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคออนไลน์

เมื่อก่อนหากเราต้งการซื้อสินค้า หาข้อมูล หรือเสพข่าวต่างๆผ่านทางสื่อทั่วไปไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ หนังสือ โทรทัศน์ วิทยุ ใบปลิวและบิลบอร์ดโฆษณาตามจุดต่างๆทั่วไป ในตอนนั้นถือว่าเป็นการตลาดที่ทรงอิทธิมากที่สุดโดยเฉพาะสื่อโทรทัศน์ที่ไม่ว่าจะเป็นข่าว สินค้าต่างๆ หรือโฆษณาองค์กรล้วนแต่ต้องพึ่งพาสื่อเหล่านี้ทั้งนั้น แต่เมื่อโลกได้รู้จักกับอินเตอร์เน็ตการตลาดจึงได้เปลี่ยนไป อินเตอร์เน็ตในยุคปัจจุบันถือว่าเป็นปัจจุบัยหลักในการทำงาน การหาข้อมูล การมองหาสินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภคแทนกานออกจากบ้านเพื่อไปตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ ด้วยความหลากหลายและสามารถในเข้าใช้บนเว็บไซต์ซึ่งผู้ใช้สามารถตรวจสอบสินค้า ข้อมูลขององค์กรที่ผลิตและศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมได้อย่างไม่จำกัด พฤติกรรมของผู้ใช้อินเตอร์นั้นถือว่ามีความสำคัญกับวงการการตลาดเป็นอย่างยิ่ง ทำให้เกิดการเปล่ยนแปลงรูปแบบของสื่อการตลาดยุคใหม่ที่หันมาใช้เว็บไซต์เพื่อช่วยในการโปรโมทสินค้า องค์กรหรือแม้แต่การเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ที่คุณต้องการ ในยุคออนไลน์นี้เราจึงจะได้เห็นสื่อการตลาดในแบบแปลกๆไม่ว่าจะเป็นคลิปวิดิโอที่มีการออกแบบให้ดูน่าสนใจและน่าจดจำมากยิ่งขึ้น รูปแบบของเว็บไซต์ที่มีความสวยงาม รูปแบบฟังก์ชั่นของเว็บไซต์ที่ได้ใส่เอาไว้ เราจึงได้เห็นการแข่งขันทางการตลาดออนไลน์เพื่อแย่งความเป็นอันดับหน่งในโลกออนไลน์ ผู้บรืโภคจะมองหาส่งที่เป็นอันดับต้นๆและความนิยมที่เป็นสากลมากกว่าเว็บไซต์หรือลิตภัณ์ทั่วๆไป ฉะนั้นองค์กรหรือผู้พัฒนาเว็บไซต์จังพยายามพัฒนาให้สินค้าและเว็บไซต์ของตนเองให้ได้รับความน่าเชื่อถือจาก Search Engine เพื่อให้เว็บไซต์และข้อมูลของตนเองขึ้นไปเป็นอันดับต้นๆได้