Month: March 2017

การตลาดออนไลน์สร้างรายได้ได้จริงหรือไม่

เมื่อพูดถึงธุรกิจ การสร้างรายได้หรือการมองหากลุ่มลูกค้าถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ แม้ธุรกิจจะมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และสร้างกลุ่มลูกค้าใหม่ๆแต่ต้องยอมว่าในปัจจุบันไม่มีกลุ่มลูกค้าในจะทรงอนุภาพเท่ากับการตลาดออนไลน์ การตลาดออนไลน์ ก้าวเข้ามามีบทบาทสำคัญกับธุรกิจมากมายไม่ว่าจะเป็นการค้าขายสินค้า กิจการต่างๆ และสื่ออื่นๆ เพราะเมื่อโลกเต็มไปด้วยอินเตอร์เน็ตที่ถูกใช้เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และสร้างโฆษณา จึงเกิดการศ฿กษาและทำความเข้าใจในระบบของการตลาออนไลน์อย่างเป็นเรื่องเป็นราว หากจะพูดถึงความเป็นไปและความสำคัญของการตลาดออนไลน์นั้นถือว่าเป็นไปไดอย่างไม่มีข้อสงสัย เพราะการตลาดออนไลน์จะช่วยให้กิจการ สินค้า และธุรกิจของคุณเติบโตไปได้มากมากยิ่งขึ้น ใช้เพิ่มช่องทางในการติดต่อ การขาย และเข้าถึงลูกค้าทั่วโลกเลยทีเดียว จึงเป็นสาเหตุให้หลายต่อหลายธุรกิจเริ่มหันมาให้ความสนใจการตลาดออนไลน์เพิ่มมากขึ้น ฉะนั้นเมื่อเรามีฐานลูกค้าเพิ่มขึ้นรายได้ที่เราจะได้ต่อการจำหน่ายหรือการเข้าถึงสินค้าจะเพิ่มมากยิ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ปัจจุบันมีร้านค้าออนไลน์เกิดขึ้นและเติบโตมากกว่า 30 ล้านกิจการทั่วโลก อีกทั้งยังมีไตรมาสในด้านรายได้เพิ่มากยิ่งขึ้นอย่างสม่ำเสมอทั้งนี้เพราะว่าการตลาดออนไลน์สามารถตอบสนองไลฟ์สไตล์หรือรูปแบบการใช้ชีวิต การซื้อ การจ่ายของผู้คนในปุจจุบัน เรื่องจากผู้คนมักไม่ชอบที่ต้องออกจากห้องหรือตากแดดตากลมหรือออกจากนอกบ้านให้วุ่นวาย เมื่อเห็นแบบนี้แล้วอย่ามัวลังเลที่จะเลือกใช้การตลาดออนไลน์เพื่อช่วยสร้างรายได้และพัฒนาธุรกิจของคุณให้ก้าวกระโดดในแบบที่ไม่เคยเป็น